• Vhalu Lage
 • Valide Vash Kidhi
 • Vhala Avo Puchhu
 • VANDU SAHJANAND RAAS RUP
 • Vala Lagegre Valam
 • Vala Tam Sathe
 • Vahali Laage che
 • Varghode Chadya
 • Variya Meto Vana
 • Vhalo Ghodla Ve
 • Vaage Jini Jini Jalar No Naad
 • Vadhamana Vadhamana
 • Vandu sahajanand charan raj
 • VALI LAGE VALAM TARA
 • VASUDEV NARAYAN VISNU
 • VRAJ ME HARI
 • VADTALNI FULVADIA
 • VASANT ALOKIK
 • VAHLU LAGE MANE MOHAN
 • VARI VARI HU SUNDAR SYAM
 • VERAN RE VASLADI VAGI
 • VALO GHODALA KHELAVE
 • VADTALNI FULVADIA
 • VATALADI NI RAHO NE RATALADI
 • VAHLU LAGE MANE MOHAN
 • VALA LAGO CHHO
 • VALA VINA VREHANI
 • Vaishnv Jan To Tene
 • Vali Lage Valam Tara
 • Vasyo Che Chhogala
 • Valu lage mane gurukul dham
 • VADATALE AAVYA SAKHI SHAMALO
 • VITAVSU JEEVAN HARI GUNGANMA
 • VAHALI LAGE VHALA
 • Vandu Sahajanand Charan Raj
 • VITAVSU JIVAN HARI GUN GANMA
 • Vhala Lago Chho Vishv Adhar re
 • Vhala Mari Shuddha Buddha Te
 • Vhala Ramjam Karata Khan
 • Vay Vay Jo Kumati Mati Tari re
 • Vala Lago Chho
 • Vitavashu Jivan Harigun Gaanma
 • Vidhata Brhamando
 • VIHARILAALJI JIVAN DARSHAN
 • 039 Vali Lage Mukhdani Vani
 • 053 Valo Vadhavu Maro
 • 054 Vataladi Rahone Rataldi
 • 055 Vala Lago Chho
 • 068 Vhala Ek kam chhe mare
 • 094 Vahala Avo Amare Dher
 • Vandu Sahajanad
 • Vandu Shree Purshottam Pragat
 • vanma vage chhe rudi
 • Visari ma jojo
 • VALIDA VERO KIDHO KIDHORE KUNJ VIHARI
 • VITAVSHU JIVAN HARI GUNGAN MA
 • VAISHNAV VAJAN TO TENE RE
 • vipati kaun nivare
 • VACHAN LOPI JANE
 • Valo Vadhavu Maro
 • VANAMA WAGE CHHE
 • VALAMJI VELA VALJO
 • VALO VADHAVU MARO
 • VALIDE VASH KIDHI VALMA
 • VARYA METO VANAMALI
 • vagi vagi re
 • Vala Tam Sathe Mare
 • VASYO CHHE CHOGALA WALO
 • VARI VARI HU SARVAS SHYAM
 • VARE VARE JAU VAHALAJI TARE VARNE
 • VANI VANI RE MITHI VANI
 • VALU LAGE MANE MOHAN MUKH TARU
 • Visari ma jajo
 • VANDU SAHJANAND BHAVMOCHAN
 • VANDU SHREE PURUSHOTAM PRAGAT
 • VALA RUJUM KARTA KAN MARE GHER AAVO RE
 • VANDU SHREE PURUSHOTAM PRAGAT
 • VALA LAGE MANE PYARA LAGE
 • VALI LAGE VALAM TARA MUKHANI VANI RE
 • VELERI UTHINE VALAJINU VADAN NIHARU